ארקס אבטחה - ביטחון ללא פשרות
חברת האבטחה המובילה בישראל

Security company – Araks

Security Company "Araks" – The leading security company in Israel

“Araks” Company specializes in providing various services in the field of security.

We provide high-quality security services throughout Israel, from Haifa to Tel Aviv. Our company offers many services for your choice: the solution of specific problems, house gaurding, entertainment places gaurding, security services 24 hours a day, personal protection, protection of sports events. Design the installation of CCTV and access control?  “Araks” Company will take care of it too.

Security Company

Security Company with huge experience and knowledge

“Araks” take care of the client’s or the events security at the proper level. Our staff will demonstrate the efficiency and consistency of the team, as all employees are highly skilled in shooting, self-defense, and medicine, all of these skills were obtained in special divisions of the Israeli army, which guarantees unparalleled protection client and his business. This in turn will guarantee the preservation of health of the client, his family, guests, and valuable property. In our company, the client will find an experienced and well-equipped security service, the object is always under constant surveillance, and our technique eliminates the influence of the “human factor”.

Based in Israel, Araks is dedicated to providing top-tier security services that ensure the safety and protection of our clients' assets, personnel, and operations. Our commitment to excellence, cutting-edge technology, and highly trained personnel make us a leader in the security industry.

Welcome to Araks, your trusted partner in comprehensive security solutions. Based in Israel, Araks is dedicated to providing top-tier security services that ensure the safety and protection of our clients' assets, personnel, and operations. Our commitment to excellence, cutting-edge technology, and highly trained personnel make us a leader in the security industry

:Security Company Araks – Our Services

Manned Guarding Services

Araks offers professional manned guarding services for a variety of settings including corporate offices, residential complexes, commercial properties, and industrial sites.

We also consistently deal with security on settlements, wedding security, security for events with many participants, Ushers services, home security, and more.

Our security officers are meticulously selected, thoroughly vetted, and undergo rigorous training to handle any situation with professionalism and efficiency

 Mobile Patrols

Our mobile patrol units provide a flexible and responsive security presence. Equipped with the latest communication and monitoring technology, our patrols conduct regular and random inspections to deter potential threats and ensure quick response to any incidents

Event Security

From small private gatherings to large-scale public events, Araks specializes in providing comprehensive event security solutions. Our team works closely with event organizers to develop and implement security plans that address all potential risks, ensuring a safe and secure environment for all attendees

CCTV and Surveillance Systems

Araks designs, installs, and maintains advanced CCTV and surveillance systems tailored to meet the specific needs of our clients

Our systems feature high-definition cameras, remote monitoring capabilities, and intelligent analytics to provide continuous surveillance and immediate incident detection

Access Control Solutions

We offer state-of-the-art access control solutions to safeguard your premises. Our systems include biometric scanners, key card entry systems, and electronic locks, all integrated with comprehensive management software to monitor and control access effectively

Security Call Center Services

 Araks provides round-the-clock security call center services to ensure continuous monitoring and rapid response to security incidents.

Our call center is staffed by highly trained professionals who manage emergency calls, dispatch security personnel, and coordinate with local law enforcement when necessary. This service guarantees that help is always just a phone call away, enhancing the safety and security of your property.

Club Security

Ensuring a safe and enjoyable environment in clubs and entertainment venues is crucial. Araks offers specialized club security services that include crowd management, ID verification, and conflict resolution.

Our experienced security staff is trained to handle the unique challenges of nightlife security, maintaining order while providing a welcoming atmosphere for patrons. We work closely with club owners to develop tailored security strategies that meet their specific needs.

Security Guards

 Why Choose Araks as your Security Company in Israel

 Expertise and Experience

With years of experience in the security industry, Araks has built a reputation for reliability and excellence. Our team comprises seasoned professionals with deep knowledge and expertise in various security domains

Customized Security Solutions

We understand that each client has unique security needs. Araks is committed to providing customized security solutions tailored to meet the specific requirements of your organization, ensuring maximum protection and peace of mind.

 Cutting-Edge Technology

Araks leverages the latest security technologies to provide innovative and effective solutions. From advanced surveillance systems to sophisticated access control and cybersecurity measures, we ensure our clients benefit from the best technology available

Amazing 24/7 Support

Security concerns can arise at any time. Araks offers round-the-clock support and rapid response services to address any security issues promptly and efficiently. Our dedicated support team is always available to assist you

Comprehensive Training Programs

Our security personnel undergo continuous training to stay updated with the latest security practices and technologies. This commitment to training ensures that our team is always prepared to handle any security challenge effectively

 Proven Track Record

Araks has a proven track record of successfully delivering high-quality security services to a diverse range of clients. Our portfolio includes corporate clients, government agencies, residential communities, and event organizers who trust us to protect their most valuable assets

Contact Us

At Araks, we prioritize your security needs and work tirelessly to provide the best protection solutions.  environment

Looking for security services? Contact us at any time and we will be happy to provide you with advice, guidance and professional service to your satisfaction.

צרו איתנו קשר!

מה ללקוחות שלנו יש להגיד?

Anton Burkov
קרא עוד
אני ספק של החברה לא נתקלתי בעוד חברה אחראית ונוחה כסף בזמן תמיד מנהלים ברמה ממליץ לכולם
Yoff Rozov
קרא עוד
עובד עם חברת ARAKS זמן רב שירות ברמה גבוה ביותר מאבטחים מיומנים ומנומסים פוטרים כל נושא עם אוכלוסייה בעיתית, עם אוכלוסייה מעורבת ממליץ על החברה עם ברצונכם לשמור על רמת אבטחה בסטנדרטים גבוהים ושקט תעשייתי
SERGEY LITNOVETSKI
קרא עוד
I have been with this company for 11 years. Almost from its inception. Great guys. Always responsive and most importantly honest.
Roy Cohen
קרא עוד
אני עובד עם ארקס כבר מעל 4 שנים, תענוג לעשות איתם עסקים. המאבטחים מקצועיים ורציניים, ההמהלה זמינה תמיד לכל בעיות ובלת״מים שאני מפיל עליהם.
Eddi Engulatov
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין👌👌👌 תודה רבה
אדיר חנניה
קרא עוד
חברה ברמה גבוהה מאוד מומלץ בחום צוות מקצועי ומיומן ביותר
הקודם
הבא
דילוג לתוכן